Zeven boerenbedrijven vervolgd voor illegaal verwerken papierslib

Zeven boerenbedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe worden vervolgd voor het overtreden van de meststoffenwet. De boeren hebben tonnen papierslib verwerkt in hun biovergister, die reststoffen en mest omzet in biogas. Dat is verboden. Het milieuvervuilende restproduct, digestaat, gebruikten de boeren voor het bemesten van hun land.


Lees meer op NOS

10 januari 2022 14:56
1 week, 6 dagen geleden

Wie, Wat & Waar